purfle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purfle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purfle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purfle.

Từ điển Anh Việt

 • purfle

  /'pə:lf/

  * danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) đường viền, đường giua (áo...)

  * ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) viền giua (áo...)

  trang trí đường gờ hoa lá (cho một toà nhà)