puppy-fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puppy-fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puppy-fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puppy-fat.

Từ điển Anh Việt

  • puppy-fat

    * danh từ

    sự mập ú, tình trạng béo (nhất là của đứa bé gái, thiếu nữ sẽ biến mất khi lớn lên)