punrchase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

punrchase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm punrchase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của punrchase.

Từ điển Anh Việt

  • punrchase

    (toán kinh tế) mua