punaluan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

punaluan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm punaluan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của punaluan.

Từ điển Anh Việt

  • punaluan

    * tính từ

    punaluan (con trai con gái trong một nhóm đều là vợ chồng của nhau)