pulvillus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulvillus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulvillus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulvillus.

Từ điển Anh Việt

  • pulvillus

    * danh từ

    số nhiều pulvilli

    đệm vuốt; đệm bàn (chân ruồi)