pulvillar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulvillar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulvillar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulvillar.

Từ điển Anh Việt

  • pulvillar

    * tính từ

    (động vật học) có đệm vuốt/ đệm bàn