pulmolith nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulmolith nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulmolith giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulmolith.

Từ điển Anh Việt

  • pulmolith

    * danh từ

    (y học) sỏi phổi