pulmogastric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulmogastric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulmogastric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulmogastric.

Từ điển Anh Việt

  • pulmogastric

    * tính từ

    thuộc phổi-dạ dày