pull-back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pull-back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pull-back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pull-back.

Từ điển Anh Việt

  • pull-back

    /'pulbæk/

    * danh từ

    sự kéo lùi, vật cản lại, ảnh hưởng kéo lùi lại, hoàn cảnh làm chậm tiến

    cái để kéo lùi