puerilely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puerilely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puerilely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puerilely.

Từ điển Anh Việt

  • puerilely

    xem puerile