ptarmigan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ptarmigan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ptarmigan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ptarmigan.

Từ điển Anh Việt

 • ptarmigan

  /'tɑ:migən/

  * danh từ

  (động vật học) gà gô trắng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ptarmigan

  * kinh tế

  gà gô trắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ptarmigan

  large Arctic and subarctic grouse with feathered feet and usually white winter plumage