psychosocial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psychosocial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psychosocial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psychosocial.

Từ điển Anh Việt

  • psychosocial

    * tính từ

    tâm lý xã hội