psychonosema nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psychonosema nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psychonosema giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psychonosema.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • psychonosema

    * kỹ thuật

    loạn tâm thần