psoric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psoric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psoric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psoric.

Từ điển Anh Việt

  • psoric

    * tính từ

    thuộc bệnh ngứa