psoriaticarthritis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psoriaticarthritis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psoriaticarthritis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psoriaticarthritis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • psoriaticarthritis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm khớp vảy nến