pseudotensor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudotensor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudotensor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudotensor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudotensor

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giả tenxo