pseudosphere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudosphere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudosphere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudosphere.

Từ điển Anh Việt

 • pseudosphere

  * danh từ

  (toán học) giả mặt cầu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pseudosphere

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  giả hình cầu

  giả mặt cầu

  profin giả mặt cầu