pseudodonorm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudodonorm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudodonorm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudodonorm.

Từ điển Anh Việt

  • pseudodonorm

    (giải tích) giả chuẩn