pseudocursor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudocursor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudocursor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudocursor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pseudocursor

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  giả con chạy

  giả con trỏ

  giả dấu nháy