pseudocellus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudocellus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudocellus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudocellus.

Từ điển Anh Việt

  • pseudocellus

    * danh từ

    (côn trùng) mắt đơn giả