pseudocardia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudocardia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudocardia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudocardia.

Từ điển Anh Việt

  • pseudocardia

    * danh từ

    (sinh vật học) chuỗi tim giả