pseudoallele nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudoallele nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudoallele giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudoallele.

Từ điển Anh Việt

  • pseudoallele

    * danh từ

    (sinh vật học) Alen giả