provisioning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

provisioning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm provisioning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của provisioning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • provisioning

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dự liệu