provenal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

provenal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm provenal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của provenal.

Từ điển Anh Việt

  • provenal

    Cách viết khác : provenience