protrusility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protrusility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protrusility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protrusility.

Từ điển Anh Việt

  • protrusility

    xem protrusile