protistan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protistan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protistan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protistan.

Từ điển Anh Việt

 • protistan

  * tính từ

  thuộc sinh vật đơn bào, thuộc sinh vật nguyên sinh

  * danh từ

  sinh vật nguyên thủy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • protistan

  Similar:

  protist: free-living or colonial organisms with diverse nutritional and reproductive modes