prothesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prothesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prothesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prothesis.

Từ điển Anh Việt

 • prothesis

  /prothesis/

  * danh từ

  (tôn giáo) bàn để đồ lễ

  (ngôn ngữ học) (như) prosthesis

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prothesis

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bàn để đồ lễ