protestator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protestator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protestator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protestator.

Từ điển Anh Việt

  • protestator

    * danh từ

    người phản đối, người phản kháng, người kháng nghị