protestable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protestable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protestable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protestable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protestable

    * kinh tế

    có thể cự tuyệt

    có thể kháng nghị