protectress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protectress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protectress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protectress.

Từ điển Anh Việt

  • protectress

    /protectress/

    * danh từ

    người đàn bà bảo vệ, người đàn bà bảo hộ, người đàn bà che chở