protectorship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protectorship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protectorship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protectorship.

Từ điển Anh Việt

 • protectorship

  /protectorship/

  * danh từ

  chức vị bảo hộ

  chức vị quan bảo quốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • protectorship

  the position of protector