prostheca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prostheca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prostheca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prostheca.

Từ điển Anh Việt

  • prostheca

    * danh từ

    mảnh trong hàm nhai