prostatolith nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prostatolith nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prostatolith giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prostatolith.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prostatolith

    * kỹ thuật

    y học:

    soi tuyến tiền liệt