prosodically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prosodically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prosodically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prosodically.

Từ điển Anh Việt

  • prosodically

    xem prosody