prosimian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prosimian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prosimian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prosimian.

Từ điển Anh Việt

  • prosimian

    * danh từ

    (động vật học) bộ bán hầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prosimian

    primitive primates having large ears and eyes and characterized by nocturnal habits