proselytizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proselytizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proselytizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proselytizer.

Từ điển Anh Việt

  • proselytizer

    xem proselytize