propopis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propopis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propopis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propopis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • propopis

    * kinh tế

    keo ong