propleura nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propleura nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propleura giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propleura.

Từ điển Anh Việt

  • propleura

    * danh từ

    số nhiều

    xem propleuron