property-man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

property-man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm property-man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của property-man.

Từ điển Anh Việt

 • property-man

  /property-man/

  master)

  /'prɔpəti,mɑ:stə/

  * danh từ

  người phụ trách đồ dùng sân khấu