pronuciation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pronuciation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pronuciation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pronuciation.

Từ điển Anh Việt

  • pronuciation

    * phó từ

    nhanh, ngay, khẩn trương, ngay tức thì