prolegomenon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prolegomenon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prolegomenon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prolegomenon.

Từ điển Anh Việt

  • prolegomenon

    /prolegomenon/

    * danh từ số nhiều

    lời nói đầu, lời tựa, lời giới thiệu (một cuốn sách)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prolegomenon

    a preliminary discussion inserted at the beginning of a book or treatise