profiteering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

profiteering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm profiteering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của profiteering.

Từ điển Anh Việt

 • profiteering

  /profiteering/

  * danh từ

  việc trục lợi, việc đầu cơ trục lợi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • profiteering

  * kinh tế

  kiếm được lợi to

  sự kiếm được bạo lợi

  sự kiếm được lời to