profanity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

profanity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm profanity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của profanity.

Từ điển Anh Việt

 • profanity

  /profanity/

  * tính từ

  tính báng bổ

  lời nói báng bổ; hành động báng bổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • profanity

  vulgar or irreverent speech or action