proclamatory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proclamatory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proclamatory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proclamatory.

Từ điển Anh Việt

  • proclamatory

    xem proclaim