procellarian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

procellarian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm procellarian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của procellarian.

Từ điển Anh Việt

 • procellarian

  /procellarian/

  * tính từ

  (động vật học) (thuộc) giống hải âu nhỏ

  * danh từ

  (động vật học) giống hải âu nhỏ