proceeder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proceeder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proceeder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proceeder.

Từ điển Anh Việt

  • proceeder

    xem proceed