procedurally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

procedurally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm procedurally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của procedurally.

Từ điển Anh Việt

  • procedurally

    xem procedural