procathedral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

procathedral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm procathedral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của procathedral.

Từ điển Anh Việt

  • procathedral

    * danh từ

    nhà thờ xứ đạo dùng làm nhà thờ lớn