pro-rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pro-rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pro-rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pro-rate.

Từ điển Anh Việt

  • pro-rate

    /pro-rate/

    * ngoại động từ

    chia theo tỷ lệ