pro-american nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pro-american nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pro-american giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pro-american.

Từ điển Anh Việt

 • pro-american

  * tính từ

  thân Mỹ; ủng hộ Mỹ

  * danh từ

  người thân Mỹ; người ủng hộ Mỹ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pro-american

  * kinh tế

  người thân Mĩ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pro-american

  supporting the United States and its policies

  Antonyms: anti-American